کابل انکودر

دسته بندی محصولات
سازنده

کابل انکودر - MR-J3ENSCBL10M-H

کابل انکودر - MR-J3ENSCBL15M-L-G

کابل انکودر 01994875 / 10.0

کابل انکودر میتسوبیشی MR-J3ENCBL10M

کابل انکودر میتسوبیشی MR-J3ENSCBL10M-H

کابل انکودر میتسوبیشی MR-PWS2CBL03M-A2-L-G

کابل پاور میتسوبیشی MR-PWS2CBL03M-A2-L

درباره کابل انکودر

انکودر که دستگاهی است که برای تبدیل پالس مکانیکی به سیگنال دیجیتالی استفاده می گردد، دارای دو نوع کابلی و سوکتی می باشد. انکودر دارای کابل ، ممکن است که از نوع شفت دار یا هالو شفت باشد.
برای خرید کابل انکودر جهت اضافه نمودن به انتهای کابل انکودر encoder خریداری شده ، می توانید به صورت حضوری و یا با تماس تلفنی و سفارش کابل مخصوص انکودر ، آن را دریافت نمایید.