اجیلنت تکنولوژیز - Agilent Technologies

دسته بندی محصولات
سازنده

تصفیه کننده هیدروکربن گاز CP17972

درباره اجیلنت تکنولوژیز - Agilent Technologies

شرکت Agilent Technologies پیشرو در علوم زندگی، تشخیص و بازارهای شیمیایی کاربردی است. این شرکت با ارائه وسایل و ابزارهای آزمایشگاهی، خدمات، مواد مصرفی و تخصصی در رسیدن آزمایشگاه های سراسر دنیا به اهدافشان کمک میکند. تخصص و همکاری قابل اعتماد Agilent به آزمایشگاه ها بالاترین اطمینان را در راه حل ها مسائل می دهد.