اس ای دبلیو - SEW

دسته بندی محصولات
سازنده

سرو موتور - BSHF802 CMPZ80M/KY/AK0H/SMB

کابل انکودر 01994875 / 10.0

کارت انکودر DER11B progr. 8243077

گیربکس SA47 DT80N4/TF

واحد درایو فشرده - SEW MGFAS4-DSM

واحد درایو فشرده - SEW - MGFAS4-DSM

واحد درایو فشرده - SEW MGFAS2-DSM

درباره اس ای دبلیو - SEW

شرکت SEW به عنوان یک برند جهانی در زمینه فن آوری درایو و پیشگام در اتوماسیون،اعتبار خود را برای سرعت بخشیدن به سخت ترین چالش های انتقال قدرت و کنترل حرکت ثابت کرده است.
ما گیربکس موتور را در سال ۱۹۳۱ معرفی کردیم.
۸۰ سال پس از آن،ما به مشتریان خود بهترین فناوری درایو را ارائه دادیم.
این تعهد منجر به نوآوری شده است – اولین موتور سرعت متغیر در توسعه زودهنگام درایوهای الکترونیکی و برخی از تلاش های موفقیت آمیز برای کنترل غیرمتمرکز و اولین موتور با روتور های مس مقرون به صرفه تولید شدند.