ورودی دیجیتال و آنالوگ

دسته بندی محصولات
سازنده

ورودی دیجیتال و آنالوگ 6ES7134-6FF00-0AA1

ورودی دیجیتال و آنالوگ AAI135- H50/K4A00

ورودی دیجیتال و آنالوگ AAV141-S50

درباره ورودی دیجیتال و آنالوگ

در دنیای سیگنال‌ها به‌صورت کلی با دو نوع سیگنال روبه‌رو هستیم: آنالوگ و دیجیتال. البته برخی مواقع به یکی از آنها ویژگی و صفات خاصی نسبت داده می‌شود و نوع سیگنال خاص نیز پدیدار می‌شود.