مانیتور و اپراتور پنل

دسته بندی محصولات
سازنده

کامفورت پنل 6AV2124-0GC01

درباره مانیتور و اپراتور پنل

مانیتور صنعتی COMFORT PANEL (کامفورت پنل) زیمنس برای مانیتور کردن ومشاهده پارامترهای اتوماسیون صنعتی زیمنس مانند پی ال سی زیمنس (Siemens PLC) و درایو زیمنس (Siemens Driver) استفاده می شود.
مانیتور صنعتی زیمنس در واقع یک ال سی دی (LCD) است که در آن میتوان برنامه ریزی و برنامه نویسی کرد. همچنین به کمک آن می توان سیستم اتوماسیون صنعتی زیمنس را کنترل کرد و پارامتر های مختلف را تغییر داد.
تا قبل از عرضه HMI زیمنس،از سیستم های کامپیوتری برای کنترل تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس استفاده میشد ، ولی سیستم های کامپیوتری یک نقص بزرگ به همراه داشتند وآن این بود که نرم افزارهای کامپیوتری بسیار آسیب پذیر بودند وگاهی اوقات دچار ویروس می شدند که این امرباعث ضررهای بسیار درسیستم های اتوماسیون صنعتی زیمنس می شدند.